تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 1 : 7
  • امام جمعه زیدون در جلسه شورای اداری عنوان کرد:

  • امام جمعه زیدون :

  • امام جمعه زیدون:

  • امام جمعه زیدون

ولی شهبازی
ولی شهبازی
مسئول ستاد

علی گناوه
علی گناوه
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سکینه رمضانی
سکینه رمضانی
معاونت خواهران
روح اله زرین
روح اله زرین
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسین محمدی فر
حسین محمدی فر
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
شمشیر رئیسی
شمشیر رئیسی
معاونت اداری و پشتیبانی
اکبر مرادپور
اکبر مرادپور
مسئول امور جوانان