تاريخ روز

دوشنبه 1396/11/30 - 45 : 8
  • شام غریبان حسینی (ع)

  • عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی (ع)

  • اقامه نماز ظهر عاشورا

  • بزرگ مرد مدافع حرم

سید اسماعیل طباطبائی
سید اسماعیل طباطبائی
مسئول ستاد