تاريخ روز

چهارشنبه 1399/7/9 - 54 : 0
  • هرشب یک محله یک مسجد

  • نمایشگاه عکس دفاع مقدس

  • حضور و سخنرانی امام جمعه در بین شاعران شهرستان

  • حضور امام جمعه محترم شهرستان در بین بسبجیان شهرستان

محمد رضا صفری
محمد رضا صفری
مسئول ستاد

حمید غلامی
حمید غلامی
معاونت سیاسی - اجتماعی
فرخنده امانت
فرخنده امانت
معاونت خواهران