تاريخ روز

جمعه 1397/4/29 - 12 : 6
  • دهمین جلسه طرح تابستانه گامی بسوی معرفت برگزار شد.

  • ششمین جلسه طرح تابستانه گامی به سوی معرفت ویژه روستائیان برگزار شد

  • نهمین جلسه طرح تابستانه گامی بسوی معرفت برگزار شد.

  • پنجمین جلسه طرح تابستانه 1397 با انگیزه تقویت باورهای دینی ویژه روستاییان بخش لاران

تاریخ ایجاد: 03:10
بروشور خلاصه منبرهای امام جمعه سورشجان در دهه محرم
تصویر اصلی دریافت فایل
بروشور خلاصه منبرهای امام جمعه سورشجان در دهه محرم ودر رابطه با قیام امام حسین(ع) برای دانلود قرار داده شده است:
دریافت:

ابراهیم عینی
ابراهیم عینی
مسئول ستاد

سهیلا تراکمه
سهیلا تراکمه
معاونت خواهران
خسرو حسین زاده
خسرو حسین زاده
معاونت اداری و پشتیبانی
پیام حیدری
پیام حیدری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد خدارحمی
محمد خدارحمی
مسئول امور جوانان
شهاب حیدری
شهاب حیدری
معاونت سیاسی - اجتماعی