تاريخ روز

دوشنبه 1396/12/7 - 59 : 3
  • #نماز_جمعـه باشکوه مردم ولایتمدار سنقروکلیایی مورخ 4-12-96

  • #نماز_جمعـه باشکوه مردم ولایتمدار سنقروکلیایی مورخ 4-12-96

  • #نماز_جمعـه باشکوه مردم ولایتمدار سنقروکلیایی مورخ 4-12-96

  • #نماز_جمعـه باشکوه مردم ولایتمدار سنقروکلیایی مورخ 4-12-96

حسین یاوری
حسین یاوری
مسئول ستاد

سیروس ایزدی
سیروس ایزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
علی اکبر صیفوری
علی اکبر صیفوری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
خانم قاضی
خانم قاضی
معاونت خواهران
سید هاشم هاشمی
سید هاشم هاشمی
معاونت اداری و پشتیبانی
محسن هاتفیان
محسن هاتفیان
مسئول امور جوانان