محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 164.
از 9
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 15040085 دهمین جلسه طرح تابستانه گامی بسوی معرفت برگزار شد. خبر استان ها 1397/4/27 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 15039918 ششمین جلسه طرح تابستانه گامی به سوی معرفت ویژه روستائیان برگزار شد خبر استان ها 1397/4/27 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 15017594 نهمین جلسه طرح تابستانه گامی بسوی معرفت برگزار شد. خبر استان ها 1397/4/26 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 15017525 پنجمین جلسه طرح تابستانه 1397 با انگیزه تقویت باورهای دینی ویژه روستاییان بخش لاران خبر استان ها 1397/4/26 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 15003115 جشن میلاد حضرت معصومه(ص) و روز دختر در روستای خوی خبر استان ها 1397/4/26 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 15002994 چهارمین جلسه طرح تابستانه 1397 با انگیزه تقویت باورهای دینی ویژه روستاییان بخش لاران خبر استان ها 1397/4/26 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 15002904 هشتمین جلسه طرح تابستانه گامی بسوی معرفت برگزار شد. خبر استان ها 1397/4/26 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14975165 جشن میلاد حضرت معصومه و روز دختر خبر استان ها 1397/4/24 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14975125 هفتمین جلسه طرح تابستانه گامی بسوی معرفت برگزار شد. خبر استان ها 1397/4/24 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14975011 سومین جلسه طرح تابستانه 1397 با انگیزه تقویت باورهای دینی ویژه روستاییان بخش لاران خبر استان ها 1397/4/24 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14961365 دومین جلسه طرح تابستانه 1397 با انگیزه تقویت باورهای دینی ویژه روستاییان بخش لاران برگزار گردید خبر استان ها 1397/4/23 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14961102 اولین جلسه طرح تابستانه1397 با انگیزه تقویت باورهای دینی ویژه روستاییان بخش لاران خبر استان ها 1397/4/23 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14960729 ششمین جلسه طرح تابستانه گامی بسوی معرفت برگزار شد. خبر استان ها 1397/4/23 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14960508 پنجمین جلسه طرح تابستانه گامی بسوی معرفت برگزار شد. خبر استان ها 1397/4/23 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14960128 جلسه هماهنگی برنامه های عفاف و حجاب بخش لاران خبر استان ها 1397/4/23 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14954015 چهارمین جلسه طرح تابستانه گامی بسوی معرفت برگزار شد. خبر استان ها 1397/4/23 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14913633 سومین جلسه طرح تابستانه گامی به سوی معرفت برگزار شد خبر استان ها 1397/4/20 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14913114 جلسه هم اندیشی در دفتر امام جمعه سورشجان خبر استان ها 1397/4/20 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14878662 تصویری از تبلیغات طرح تابستانی گامی به سوی معرفت در بخش لاران خبر استان ها 1397/4/19 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
شناسه: 14878513 دومین جلسه از طرح گامی به سوی معرفت خبر استان ها 1397/4/19 چهار محال بختیاری - ستاد نماز جمعه سورشجان
نتيجه نمايش 1 - 20 از 164.
از 9

Sabz Map