محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 101.
از 6
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 24087484 صوت خطبه های نماز جمعه توسط امام جمعه محترم1398/11/18 چندرسانه ای 1398/11/21 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 23925791 صوت خطبه های نماز جمعه توسط امام جمعه محترم1398/11/11 چندرسانه ای 1398/11/12 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 23770012 صوت خطبه های نماز جمعه توسط امام جمعه موقت حجت الاسلام والمسلمین عرب1398/11/4 چندرسانه ای 1398/11/5 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 23666352 صوت خطبه های نمازجمعه توسط امام جمعه محترم1398/10/27 چندرسانه ای 1398/10/28 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 23603967 صوت خطبه های نماز جمعه1398/10/20 چندرسانه ای 1398/10/28 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 23603945 صوت خطبه های نماز جمعه1398/10/20 چندرسانه ای 1398/10/28 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 23344986 ایراد خطبه های نمازجمعه به امامت امام جمعه موقت مفرح زاده1398/10/6 چندرسانه ای 1398/10/9 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 23223290 ایراد خطبه ها توسط امام جمعه محترم1398/9/29 چندرسانه ای 1398/10/2 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 23115015 ایراد خطبه های نمازجمعه توسط حجت الاسلام والمسلمین شاهمیری1398/9/22 چندرسانه ای 1398/9/24 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 23014388 ایراد خطبه های نمازجمعه توسط حجت الاسلام والمسلمین شاهمیری1398/9/15 چندرسانه ای 1398/9/17 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 22941872 ایراد خطبه های نمازجمعه توسط امام جمعه موقت حجت الاسلام والمسلمین عرب1398/9/8 چندرسانه ای 1398/9/10 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 22911719 ایراد خطبه های نمازجمعه توسط حجت الاسلام والمسلمین شاهمیری1398/8/24 چندرسانه ای 1398/9/10 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 22896110 ایراد خطبه های نمازجمعه توسط حجت الاسلام والمسلمین شاهمیری1398/8/17 چندرسانه ای 1398/9/10 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 22895689 ایراد خطبه های نمازجمعه توسط حجت الاسلام والمسلمین شاهمیری1398/8/10 چندرسانه ای 1398/9/10 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 22895542 ایراد خطبه های نمازجمعه توسط امام جمعه موقت ایت الله مفرح زاده 1398/8/3 چندرسانه ای 1398/9/10 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 22895401 ایراد خطبه های نمازجمعه توسط حجت الاسلام والمسلمین شاهمیری1398/7/26 چندرسانه ای 1398/9/10 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 22893794 ایراد خطبه های نمازجمعه توسط امام جمعه موقت حجت الاسلام والمسلمین عرب1398/7/19 چندرسانه ای 1398/9/10 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 22468329 ایراد "خطبه دوم" نماز جمعه توسط حجت الاسلام و المسلمین شاهمیری امام جمعه محترم ابوزیدآباد - 980629 چندرسانه ای 1398/7/3 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 22468287 ایراد "خطبه اول" نماز جمعه توسط حجت الاسلام و المسلمین شاهمیری امام جمعه محترم ابوزیدآباد - 980629 چندرسانه ای 1398/7/3 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
شناسه: 22411471 ایراد "خطبه دوم" نماز جمعه توسط حجت الاسلام و المسلمین شاهمیری امام جمعه محترم ابوزیدآباد - 980622 چندرسانه ای 1398/6/23 اصفهان - ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
نتيجه نمايش 1 - 20 از 101.
از 6

Sabz Map