تاريخ روز

سه شنبه 1398/11/29 - 33 : 19
  • مراسم چهلمین روزشهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی درشهردرب بهشت بخش ساردوییه

  • فعالیتهای مجازی

  • متن خطبهای درنمازجمعه بخش ساردوئیه

  • متن دوم خطبه های نمازجمعه بخش ساردوئیه به امامت امام جمعه موقت

غلامرضا شریف
غلامرضا شریف
مسئول ستاد

احمد بلندنظر
احمد بلندنظر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محسن شریفی
محسن شریفی
مسئول امور جوانان
اميدحمزه اي
اميدحمزه اي
معاونت اداری و پشتیبانی
معصومه حیدری
معصومه حیدری
معاونت خواهران
مجتبی مفبلی
مجتبی مفبلی
معاونت سیاسی - اجتماعی