تاريخ روز

سه شنبه 1399/1/19 - 43 : 12
  • جلسه هماهنگی برگزاری نیمه شعبان

  • برگزاری مسابقه دعای 7صحیفه سجادیه توسط دفتر امام جمعه

  • جلسه امام جمعه محترم با اصناف ومعتمدین جهت بخشودگی اجاره ماهیانه مستاجرین سطح شهر

  • شب گذشته با حضورامام جمعه.ائمه جماعت مساجد راور،تعدادی از اساتید حوزه علمیه وطلاب وجمعی از بسیجیان شهرستان. به همت بسیج سازندگی وبا نظارت مرکز بهداشت راور معابر وعابر بانکهای شهرستان گندزدایی وضدعفونی گردید

عباس محمودی
عباس محمودی
مسئول ستاد

محمدرضا روحانی
محمدرضا روحانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سکینه قلی زاده
سکینه قلی زاده
معاونت خواهران
محمد رستمی راوری
محمد رستمی راوری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مسلم خواجویی
مسلم خواجویی
مسئول امور جوانان