تاريخ روز

يکشنبه 1400/7/25 - 11 : 15
  • حضور مقتدرانه ایران در حیاط خلوت آمریكا.

  • موضع انقلابی ایران‌؛ در هشدار به آژانس بین المللی اتمی.

  • پادکست | تقوا مبدل اوضاع ناخوشایند به شرایط مطلوب.

  • ببینید | گام های دولت سیزدهم برای تقویت اعتماد عمومی.

بهزاد وثوق
بهزاد وثوق
مسئول ستاد

مرتضی تیموری
مرتضی تیموری
معاونت سیاسی - اجتماعی
سجاد لطفی قولان
سجاد لطفی قولان
مسئول امور جوانان
غلام عسکر اشراقی نومندانی
غلام عسکر اشراقی نومندانی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمدهادی دائمی عطاران
محمدهادی دائمی عطاران
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مؤمن قربانی
مؤمن قربانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی