تاريخ روز

سه شنبه 1398/11/29 - 29 : 19
  • مراسم جشن دهه کرامت در جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان

  • مراسم جشن دهه کرامت در جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان

  • جلسه هماهنگی پنجم مرداد شهرستان ماهنشان

  • جلسه هماهنگی مراسم دهه کرامت شهرستان ماهنشان

قدرت فروزانفر
قدرت فروزانفر
مسئول ستاد

علی امیری
علی امیری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی