تاريخ روز

شنبه 1398/12/3 - 31 : 4
  • برگزاری بزرگداشت سردار شهید سلیمانی توسط بومیان کیش با حضور امام جمعه

  • دیدار نمایندگان برخی دفاتر بیمه های مستقر در کیش با امام جمعه

  • دیدار نمایندگان برخی دفاتر بیمه های مستقر در کیش با امام جمعه

  • برگزاری مراسم سوگواری ایام فاطمیه با حضور امام جمعه