تاريخ روز

سه شنبه 1397/5/30 - 10 : 17
  • خطبه 26 مرداد 97

  • جلسه اخلاق مدیران شهر بروجن

  • خطبه های 19 مرداد

  • جلسه معارف مدیران

سید محمدعلی عدنانی
سید محمدعلی عدنانی
مسئول ستاد

غلامرضا دادمهر
غلامرضا دادمهر
معاونت سیاسی - اجتماعی
سید عباس سیدین
سید عباس سیدین
مسئول امور جوانان
حسین فرزانه پور
حسین فرزانه پور
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سید صادق حیات غیبی بلداجی
سید صادق حیات غیبی بلداجی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
روح انگیز کرمی بروجنی
روح انگیز کرمی بروجنی
معاونت خواهران