- کد خبر: 14985422 تاریخ ایجاد: 04:31
حضرت معصومه،معصوم بوده است؟
تصویر خبر
حضرت معصومه،معصوم بوده است؟
حضرت معصومه،معصوم بوده است؟ برای ایشان از طرف معصوم زیارت نامه وارد شده است، ایشان کرامات علنی داشته اند و حتی امام رضا و حضرت جواد(علیها السلام) برای کفن و دفن ایشان حاضر شده اند که می توان همه این ها را دلیل بر عصمت ایشان دانست. 1ـ بر اساس نقل"ناسخ التواریخ" امام رضا(علیه السلام) در مورد آن حضرت:"معصومه" تعبیركرده است(1)و می دانیم كه امام(علیه السلام) هرگز در مورد شخصی مبالغه نمی كند و سخن به گزاف نمی فرماید. نام شریف حضرت معصومه:"فاطمه" است و در حال حیاتش به"معصومه" ملقب نشده بود، تا تعبیر:"معصومه" به اصطلاح"عنوان مْشیر" باشد، بلكه این تعبیر دقیقاً به معنای اثبات عصمت است، زیرا بر اساس قاعده معروف:"تعلیق الحكم بالوصف مشعر بالعلیه"(2) معنای حدیث چنین می شود: "هركس حضرت معصومه را در قم زیارت كند، مانند این است كه مرا زیارت كند، زیرا او معصومه است". اگر صدور این حدیث از امام رضا(علیه السلام) ثابت شود، در دلالت كردن آن به عصمت حضرت معصومه تردیدی نخواهد بود. 2ـ احادیث صحیحه و مستفیضه در مورد وجوب بهشت برای زائرین قبر شریف این خاتون دو سرا.(3) بین وجوب بهشت و عصمت ملازمه نیست، ولی در غیر معصوم معهود نیست كه به این استحكام و قاطعیت از سه معصوم بر آن تأكید شود. 3ـ شفاعت گسترده ای كه همه ی شیعیان اهلبیت را در بر می گیرد. البته در مورد عالم و شهید و امثال آنها موضوع شفاعت مطرح شده، ولی در مورد احدی غیر از آباء گرامش، شفاعت گسترده ای به این وسعت مطرح نشده است. تنها در مورد این شفیعه روز جزاست كه امام صادق(علیه السلام) می فرماید: "با شفاعت او همه ی شیعیان ما وارد بهشت می شوند".(4) تشریف فرمائی امام رضا و امام جواد(علیه السلام) برای مراسم تجهیز و تشییع این بانوی دو سرا دلیل روشنی بر عصمت آن بزرگوار است، زیرا مطابق اعتقاد قطعی شیعه، جنازه معصوم فقط باید به دست معصوم به خاك سپرده شود 4ـ روایات متواتره در فضیلت قم و قداست این سرزمین به بركت قدوم آن خاتون دو سرا، كه هرگز در مورد هیچ شهر دیگری این تعبیرها نرسیده است، و طبعاً قداست شهر به احترام آن حضرت است. 5ـ تعبیر حرم اهلبیت و دیگر تعبیرات بلندی كه شبیه آن برای مشهدِ احدی از غیر معصومین به كار نرفته است. 6ـ كرامات آشکاری كه از این بزرگوار در طول قرون و اعصار مشاهده شده، و هرگز از هیچ امامزاده‌ دیگری در این حد مشاهده نشوده است، به جز حضرت ابوالفضل(علیه السلام) كه در مورد ایشان نیز همین بحث(عصمت) هست. 7ـ تعبیر بسیار بلند:"فَاِنُ لَكِ عِنْدُاللهِ شَأْناً مِنُ الشَأْنِ" در زیارتنامه‌ آن حضرت. و چون این زیارتنامه از امام رضا(علیه السلام) روایت شده است، فراز بالا تعبیر بسیار والائی است كه با غیر معصوم نمی سازد. 8ـ خود صدور زیارتنامه از معصوم مؤید همین معنی است، كه بعد از حضرت زهرا(علیه السلام) برای هیچ بانویی به جز حضرت معصومه زیارت مأثوره نداریم. 9ـ تشریف فرمائی امام رضا و امام جواد(علیه السلام) برای مراسم تجهیز و تشییع این بانوی دو سرا دلیل روشنی بر عصمت آن بزرگوار است، زیرا مطابق اعتقاد قطعی شیعه، جنازه معصوم فقط باید به دست معصوم به خاك سپرده شود.(5( اگر حضرت فاطمه زهرا(علیه السلام) را امیرمؤمنان غسل می دهد به همین دلیل است، و گرنه"اسماء" حضور داشت و می توانست مباشر غسل گردد. به خدمت امام رضا(علیه السلام) عرض كردند: اینها به ما طعنه می زنند و می گویند:"امام را باید امام غسل دهد"! منظور آنها این بود كه شما در مدینه هستید و پدربزرگوارتان در بغداد به شهادت رسیده است، پس چه كسی او را غسل داده است؟ فرمود:"من او را غسل دادم". راوی پرسید: به آنها بگویم كه شما آن حضرت را غسل داده اید؟ فرمود:"آری":(6) به همین جهت است كه امام جواد(علیه السلام) از مدینه تا خراسان، و امام هادی(علیه السلام) از مدینه تا بغداد با"طی الأرض" تشریف فرما می شوند تا پیكر مطهر پدر بزرگوارشان را غسل دهند كفن و دفن كنند. و برای همین منظور است كه در آن لحظات حساس و پر مخاطره، وجود مقدس حضرت بقیه الله ـ روحی فداه ـ چون مهر تابان ظاهر شد و بر پیكر امام حسن عسكری(علیه السلام) نماز خواند.(7) و لذا معتقدیم كه قبل از رحلت حضرت بقیه الله ارواحنا فداه امام حسین(علیه السلام) رجعت خواهد نمود، و مراسم تجهیز و تكفین و تدفین آن حضرت را به عهده خواهد گرفت. (8) تردیدی نیست كه پیكر مطهر حضرت حسین(علیه السلام) توسط امام زین العابدین(علیه السلام) به خاك سپرده شد، حتی دشمنان اهلبیت هم به آن اعتراف دارند، لذا هنگامی كه امام رضا(علیه السلام) با علی بن ابی حمزه و دیگر بداندیشان مناظره می كرد به آنها فرمود: "آیا امام حسین(علیه السلام) امام بود؟" گفتند:"آری". فرمود:"چه كسی او را تجهیز كرد؟" گفتند:"علی بن الحسین(علیه السلام) امام رضا(علیه السلام) : "خداوندی كه زین العابدین را قدرت داد كه از زندان بیرون رفته و عهده دار تجهیز پدر بزرگوارش شود، قادر است به صاحب این امر توانائی دهد كه به بغداد رفته، مباشر كفن و دفن پدرش گردد" فرمود:"در آن ایام علی بن الحسین(علیه السلام) كجا بود؟" گفتند:"در زندان ابن زیاد بود". فرمود:"یك فرد زندانی چگونه عهده دار كفن و دفن شد؟". گفتند:" برای ما روایت شده كه امام زین العابدین به طریق اعجاز از زندان خارج شد و آنها متوجه نشدند، پس از انجام كفن و دفن دوباره به زندان بازگشت". امام رضا(علیه السلام) فرمود:"خداوندی كه زین العابدین را قدرت داد كه از زندان بیرون رفته و عهده دار تجهیز پدر بزرگوارش شود، قادر است به صاحب این امر توانائی دهد كه به بغداد رفته، مباشر كفن و دفن پدرش گردد".(9) جالب تر این كه امام زین العابدین(علیه السلام) به هنگام دفن امام حسین و حضرت علی اكبر و حضرت ابوالفضل ـ صلوات الله علیهم ـ از بنی اسد كمك نگرفت، بلكه خود به تنهائی عده دار كفن و دفن آنان گردید، ولی چون نوبت به دیگر شهدا رسید، به بنی اسد امر فرمود كه: دو تا كانال حفر كنند، در یكی شهدای بنی هاشم و در دیگری شهدای اصحاب را دفن كنند.(10)و این خود یكی از نشانه های عصمت حضرت علی اكبر و حضرت ابوالفضل(علیه السلام) می باشد. در مراسم كفن و دفن حضرت معصومه(علیه السلام) نیز تشریف فرمائی حضرت امام رضا و حضرت جواد ـ سلام الله علیهما ـ‌ بسیار معنی دار است، و خود شاهد زنده ای بر عصمت این خاتون دو سرا می باشد.(11) با توجه به نكات فوق، اگر كسی ادعا كند كه حضرت معصومه(علیه السلام) مرتبه ای از عصمت را داراست، راه بیراهه نرفته و سخنی به گزاف نگفته است. ولی این مرتبه از عصمت غیر از عصمت چهارده معصوم است كه حتی پیامبران اولوالعزم نیز به آن مرتبه از عصمت نمی رسند. منابع: 1ـ تفسیر عیاشی، محمد بن مسعود بن عیاش سلمی، قرن سوم، چاپ 1380 هـ . تهران.2ـ تفسیر منسوب به امام حسن عسكری(ع)، چاپ 1409 هـ .قم.3ـ تقویم نجومی، حاج میرزا اسماعیل مصباح، نجم الممالك، متوفای 1380 هـ . چاپ 1347 هـ .4ـ التنبیه و الاشراف، علی بن الحسین مسعودیم متوفای 345 هـ . چاپ قاهره.5ـ تنزیه الأنبیاء، سید مرتضی علم الهدی، متوفای 436 هـ . چاپ 1409 هـ . بیروت.6ـ تهذیب الاحكام، ‌شیخ طوسی، متوفای 460 هـ . چاپ 1406 هـ . بیروت.7ـ تورایخ النبی و الآل، شیخ محمد تقی تستری، چاپ 1391 هـ . تهران.8ـ توحید صدوق، شیخ صدوق، متوفای 381 هـ . چاپ بیروت.9ـ الثاقب فی المناقب، ابن حمزه، قرن ششم، چاپ 1412 هـ . قم. 10ـ ثواب الاعمال، شیخ صدوق، متوفای 381 هـ . چاپ 1364 ش. قم.11ـ جامع احادیث الشیعه، آیت الله بروجردی، متوفای 1380 هـ . چاپ 1399.: علی نورگستر باتصرف (تبیان)

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 06:25
حضور معاون محترم امور استانهای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور حجت الاسلام والمسلمین عبدالعلی ابراهیمی در استان قزوین + دانلود تصاویر
تصویر خبر

انتصاب رییس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قزوین

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود خمسه‌ای به عنوان رییس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قزوین منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه رییس جدید شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین برگزار شد.

در این مراسم که با حضور حضرت آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالعلی ابراهیمی معاون امور استان‌های شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، ائمه جمعه استان قزوین، نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان قزوین برگزار شد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود خمسه‌ای به عنوان رییس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قزوین منصوب و از زحمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدتقی بهبودی، رییس سابق این نهاد تقدیر شد.

این مراسم اولین حضور حضرت آیت الله عابدینی در جلسات پس از عمل جراحی قلب بود و ایشان مدت کوتاهی را در جلسه حضور داشتند.

نماز جمعه‌ها در شأن این امر مقدس برگزار شود

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در این مراسم با بیان این که گاهی نماز جمعه به یک نماز معمولی و متعارف تبدیل می‌شود، اظهار کرد: در حقیقت ما باید آرزویمان این باشد که در هر روستایی که 11 نفر می‌توانند در نماز جماعت جمعه شرکت کنند، نماز جمعه برپا شود.

وی تصریح کرد: وقتی که قرار است برای همان 11 نفر امام جمعه تعیین کنیم، باید احساس کنیم این امام جمعه باید شاخصه‌های یک رهبر دینی در ابعادی کوچک‌تر را داشته باشد تا هیبت و عظمت نماز جمعه از حیث آن متصدی اصلی و شخصیت محوری که امام جمعه است، محفوظ بماند و شأن آن پایین نیاید.

امام جمعه قزوین ادامه داد: از نظر ارشادی، معنویت، حاکمیت دینی و سبک زندگی اسلامی و در منویاتی که مقام معظم رهبری که به انواع مختلف مطرح کرده‌اند، تفاوتی میان شهر و روستا و منطقه کوچک و بزرگ وجود ندارد و همه جا باید نماز جمعه با کیفیت بالا و در شأن این امر مقدس و الهی برگزار شود.

تجربیات موفق در برگزاری نماز جمعه‌ها به همه مناطق استان منتقل شود

این مقام مسئول تأکید کرد: شهرهایی که در آن نماز جمعه برگزار می‌شود، در هر منطقه جغرافیایی استان که قرار دارند باید مانند یک شجره طیبه به هم مرتبط و متصل باشند؛ به گونه‌ای که تجربیات موفق در هر منطقه به سرعت به نماز جمعه‌های مناطق دیگر استان منتقل شود.

وی خاطرنشان کرد: جلسات ماهانه ائمه جمعه، جلسات اتاق فکری است که باید در هر جلسه آن یک گام بلند برای ارتقای وضعیت نماز جمعه‌ها، افزایش جمعیت و کیفیت نماز جمعه‌ها برداشته شود، به طوری که اگر 12 جلسه ائمه جمعه برگزار می‌شود، 12 گام بلند را به خوبی احساس کنیم.

حضرت آیت الله عابدینی یادآور شد: شاید در هر استانی آن طور که شرایط در استان قزوین برای ارتقای وضعیت نماز جمعه وجود دارد، نباشد اما در استان قزوین برادری، انسجام و منطقه جغرافیایی به گونه‌ای است که به سادگی و سهولت می‌توان ارتباط میان شهرها و ائمه جمعه را برقرار کرد و این مهم در توسعه نماز جمعه نقش اساسی و مهمی دارد.

نباید ائمه جمعه به روزمرگی گرفتار شوند

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اذعان داشت: رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در مرکز استان باید کاری کند که ائمه جمعه با یکدیگر ارتباطات جدی داشته باشند و یک امام جمعه نباید به روزمرگی گرفتار شود و لازمه این مهم آن است که نماز جمعه در هر منطقه دارای شاکله باشد.

وی با تأکید بر این که برپایی و ارتقای نماز جمعه‌ها تنها وظیفه امام جمعه نیست، اظهار داشت: یکی از ارکان اصلی نماز جمعه، سفارش به تقوا است؛ وقتی بحث تقوا مطرح می‌شود بیش از 80 بار خداوند در قرآن امر به تقوا کرده است و غریب به اتفاق این سفارش‌ها جمعی است و این مهم به خوبی بیان کننده آن است که باید همه مسئولان در برپایی با شکوه نماز جمعه مشارکت داشته باشند.

بسیاری از گرفتاری‌ها و مفاسد با برپایی باشکوه نماز جمعه رفع می‌شود

امام جمعه قزوین تصریح کرد: خداوند در قرآن با بیان آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِی لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ» اهمیت برپایی نماز جمعه را بیان می‌کند، اما گاهاً چندین برابر نماز جمعه برای روزی که متعلق است به نماز جمعه، برای مسائل دیگری تبلیغ می‌شود.

این مقام مسئول توسعه ورزش را در جامعه ضروری عنوان کرد و با بیان این که برگزاری یک روز ورزش در هفته بسیار کم است، گفت: مسئولان باید کاری کنند تا مردم هر روز هفته بخشی از وقت خود را به ورزش بپردازند اما  زمان آن نباید همزمان با برپایی نماز جمعه باشد.

عده‌ای با توسعه نماز جمعه در کشور مخالف بودند/توسعه نماز جمعه با تأیید رهبری انجام شد/بیش از 850 نماز جمعه در کشور برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالعلی ابراهیمی، معاون امور استان‌های شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور نیز در ادامه جلسه با ابراز خرسندی از دیدار با آیت الله عابدینی و آرزوی سلامتی برای ایشان، خدمات نماینده ولی فقیه و امام جمعه سابق قزوین را بسیار ارزنده دانست و گفت: آیت الله باریک بین از چهره‌های شاخص روحانیت در عصر حاضر، عالم عامل و مجاهد است که مایه افتخار جامعه روحانیت و نهاد نماز جمعه است چرا که منشأ خدمات بسیاری در استان و کشور شدند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند ائمه جمعه بخشی از وظایف دستگاه رهبری را بر عهده دارند و این جمله از جمله‌های بسیار حساس و مهمی است که حضرت آقا در ارتباط با نهاد نماز جمعه بیان فرموده‌اند.

این مقام مسئول تأکید کرد: در زمانی تعداد نمازهای جمعه نسبت به زمان کنونی در مناطق کمتری برگذار می شد اما با تأیید مقام معظم رهبری  توسعه کمی و کیفی نمازهای جمعه در کشور افزایش پیدا کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیمی با تأکید بر این که عده‌ای با توسعه نماز جمعه موافق نبودند، ادامه داد: برخی با برگزاری نماز جمعه در شهرها و بخش‌های کوچک موافق نبودند و آن را منافی با عظمت و عزت نماز جمعه تلقی می‌کردند؛ اما امروز که بیش از 850 نماز جمعه در کشور در حال برگزاری است احساس می‌کنیم ارکان اقتدار و امنیت ملی افزایش پیدا کرده و این مهم منجر به ترویج و توسعه فرهنگ دینی و اسلامی نیز شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: مسئولی که امکان خدمت رسانی پیدا می‌کند یکی از وظایفش این است که باید به نماز و نمازگزاران کمک کند؛ مسئولی که مردم حضورش را در مسجد، نماز جمعه و نماز جماعت می‌بینند و نفس گرمش را آنجا می‌توانند حس و لمس کنند طبیعی است از وی دفاع و حمایت می‌کنند.

معاون امور استان‌های شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان این که مسئولان باید حضوری پررنگ در نمازهای جمعه‌ها داشته باشند و از جوان‌های انقلابی و حزب الهی حمایت کنند.

وی با تأکید بر این که نماز جمعه خواستگاه ارزش‌های اسلامی است، اذعان داشت: نمازهای جمعه توسط ائمه جمعه با حداقل امکانات برگزار می‌شود و این یکی از مشکلات این حوزه است و ضروری است مسئولان به دنبال حل آن باشند.

تاکنون 200 گردهمایی ائمه جمعه در استان قزوین برگزار شده است

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی بهبودی رییس سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم در این جلسه گزارشی از عملکرد این نهاد را در سال‌های گذشته ارائه کرد.

وی با بیان این که تا کنون 200 گردهمایی ائمه جمعه استان قزوین برگزار شده است، گفت: برپایی نماز جمعه‌های استان از 9 منطقه و شهر به 20 نماز جمعه در مناطق مختلف استان افزایش پیدا کرده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: 60 میلیارد ریال اعتبار برای نهاد نماز جمعه استان جذب شد که بخشی از آن منابع استانی بود که برای توسعه این مرکز هزینه شد.

نماز جمعه سنگر مقابله با تهاجم دشمنان است/نماز جمعه متعلق به یک جریان و حزب خاص نیست

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود خمسه‌ای رییس شورای سیاست گذاری استان قزوین هم در این جلسه اظهار داشت: مقام معظم رهبری در خصوص نماز جمعه می‌فرمایند نماز جمعه یک سنگر بسیار کارآمد در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن است.

وی تصریح کرد: امروز دشمنان و مستکبران عالم در عرصه جنگ نرم، نظام را مورد حجمه قرار داده‌اند و نماز جمعه سنگر بسیار قوی برای مقابله با تهاجم دشمن است و این سنگر مقدس تا به حال هم رو به رشد حرکت کرده است.

این مقام مسئول با بیان این که برای رسیدن به افق بلندی که اسلام از جایگاه مقدس نماز جمعه انظار دارد، یکسری مقدماتی نیاز است، گفت: نماز یک منصب حکومتی است و متعلق به یک جریان و حزب خاص نیست و این امر مقدس به همه مردم و کسانی متعلق است که اعتقاد به نظام اسلامی دارند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خمسه‌ای با اشاره به این که همه مسئولان در نظام اسلامی در برپایی نماز جمعه نقش مؤثر دارند اظهار داشت: یکی از صفات و خصوصیات مؤمنان ایجاد جامعه سالم است که در آن نماز به پا داشته می‌شود. اگر چنین ظرفیتی در بین مسئولان فرهنگی جامعه ما ایجاد شود و اختلاف سلیقه‌ها باعث جدایی نشود به این مهم دست پیدا خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ستادهای نماز جمعه در اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری، خصوصاً مهندسی فرهنگی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

 

برای دانلود تصاویر لطفاً اینجا کلیک نمایید