- کد خبر: 19792510 تاریخ ایجاد: 07:38
دیدار مومنین و اعضای ستاد نمازجمعه و مسئولین با خانواده معظم شهدا در اولین روز سال ۹۸
دیدار
تصویر خبر
دیدار مومنین و اعضای ستاد نمازجمعه و مسئولین با خانواده معظم شهدا در اولین روز سال ۹۸
دیدار مومنین و اعضای ستاد نمازجمعه و مسئولین با خانواده معظم شهدا در اولین روز سال ۹۸

 

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92