- کد خبر: 16757823 تاریخ ایجاد: 11:20
سخنرانی و اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسین علیه السلام روستای سرکره
تصویر خبر
دوشنبه 97.7.2 سخنرانی و اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسین علیه السلام روستای سرکره توسط امام جمعه محترم برازجان

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92