- کد خبر: 26574050 تاریخ ایجاد: 06:37
جلسه ستادی نماز جمعه با حضور اعضا ستاد و امام جمعه منطقه در باب برگذاری نمازجمعه این هفته ۹۹/۷/۱۱
تصویر خبر
جلسه ستادی نماز جمعه با حضور اعضا ستاد و امام جمعه منطقه در باب برگذاری نمازجمعه این هفته ۹۹/۷/۱۱
جلسه ستادی نماز جمعه با حضور اعضا ستاد و امام جمعه منطقه در باب برگذاری نمازجمعه این هفته ۹۹/۷/۱۱

 

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92