- کد خبر: 25537125 تاریخ ایجاد: 11:07
پنج چيز است كه در هر كس نباشد ، بهره چندانى در او نيست: دين، عقل، ادب، آزادگى و خوش خويى
تصویر خبر
#حدیث_روز امام صادق عليه السلام: پنج چيز است كه در هر كس نباشد ، بهره چندانى در او نيست: دين، عقل، ادب، آزادگى و خوش خويى المحاسن جلد1 صفحه305

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92