- کد خبر: 12825746 تاریخ ایجاد: 03:17
امام جمعۀ پلدختر: کسانی که نهادنمازجمعه را تضعیف می کنند التزام به "ولایت فقیه " ندارند
تصویر خبر
امام جمعۀ پلدختر: کسانی که نهادنمازجمعه را تضعیف می کنند التزام به "ولایت فقیه " ندارند

امام جمعه پلدختر گفت: نهاد نمازجمعه منتسب به ولایت است و کسانی که این جایگاه را تضعیف و تخریب می کنند التزام به اسلام و ولایت فقیه ندارند.

امام جمعه پلدختر گفت: نهاد نمازجمعه منتسب به حاکم اسلامی و ولایت فقیه است ولذا کسانی که این جایگاه را تضعیف و تخریب می کنند التزام به اسلام و ولایت فقیه ندارند.

به گزارش بالاگریوه حجت الاسلام و المسلمین محمد سوری درخطبه های نمازوحدت بخش و سیاسی_عبادی جمعۀ این هفتۀ پلدختر گفت: دراهمیت نهادنمازجمعه همین بس که درقرآن کریم به صراحت براقامۀ آن تأکیدشده است.
وی با اشاره به اینکه نمازجمعه حج مساکین بوده و ثواب زیارت خانۀ خدارادارد ،اظهارداشت: رسول گرامی اسلام حضرت محمد صطفی صلوات الله علیه می فرمایند اگرکسی بدون دلیل سه هفته پشت سرهم درنمازجمعه شرکت نکند،منافق است.

امام جمعه پلدختربابیان اینکه بعضی افرادمردم راتهدیدو تطمیع می کنندکه درنمازجمعه شرکت نکنند،مخالفان نمازجمعه رامغرض،متوهم وکف روی آب خواندویادآورشد:ازآنجاکه میعادگاه نمازجمعه مکانی برای آگاهی و بصیرت افزائی آحاد جامعه است دشمنان داخلی وخارجی وکسانی که با نظام اسلامی و ولایت فقیه زاویه دارند همواره سعی می کنند این نهادمقدس حکومتی را تخریب و تضعیف نمایند.
 
« سوری » بابیان اینکه درطول تاریخ همواره خناسان وابوجهل هامانع انجام کارخیر بوده اند،گناه کردن ،دوستان ناباب ولجاجت راازموانع رفتن انسان به سوی انجام کار خیر برشمرد وافزود: لجبازی صفت شیطانی بسیارخطرناکی است که براثرآن انسان حاضراست روی حق وحقیقت پابگذارند ودوست ناباب نیز انسان را ازانجام کارخیر مانند رفتن به نمازجمعه بازداشته و به گناه و منکر تشویق می کند.

خطیب جمعۀ پلدختربه بیست و هشتم اسفند ماه ،اول رجب و سالروز ولادت با سعادت امام محمد باقر (ع) اشاره و با نقل روایتی از امام کاظم (ع) افزود: رجب نهری است دربهشت که سفید تر از شیر و شیرین تر از عسل است وهرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند از آن نهر به او می نوشاند.

حجت الاسلام والمسلمین سوری سپس به شرایط نامساعد سیاسی واجتماعی دوران زندگی امام باقرعلیه السلام اشاره کرد و افزود: با اینکه امام باقر(ع) درزمانی زندگی می کرد که ازیک سو نقل احادیث پیامبر (ص) ممنوع بود و ازسوی دیگر احادیث ساختگی دهان به دهان می گشت و فرقه های گوناگونی سر برآورده و دین را با سلیقه خود تفسیرو تعبیرمی کردند.اما آن امام بزرگوارتوانست یک نهضت علمی را پایه گذاری کرده ونسبت به تربیت شاگردان و طلاب علوم دینی همت بگمارد که این دانشگاه در زمان امام صادق (ع) به اوج خود رسید .

امام جمعۀ پلدختردرادامه با اشاره به بیست و نهم اسفندماه روزملی شدن صنعت نفت اظهارداشت : یکی از بخش های مهم مبارزاتی آیت الله کاشانی را باید جهاد پی گیر و مستمر او درنهضت ملی شدن صنعت نفت دانست ،زیرا امتیاز نفت ازدیرباز به انگلیس واگذار شده بود .

« سوری » افزود: آیت اله کاشانی دشمن سرسخت استعمار انگلیس بود و وقتی پس از 28 ماه زندانی ازاو بازجویی می کردند،گفت: من اساسا" با هر اجنبی که مخالف مصالح و استقلال مملکت ایران باشد مخالفم این اجنبی خواه روس باشد خواه انگلیس یا آلمان یا آمریکا . من می گویم ایرانی نباید نوکر اجنبی باشد .


Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92