- کد خبر: 18237591 تاریخ ایجاد: 03:20
کلاس های آموزش قرآنی
برپائی کلاس های آموزش قرآنی
تصویر خبر
برپائی کلاس های آموزش قرآنی در رشته های روخوانی،قرائت وحفظ قرآن، در مسجد جامع وحسینیه خشکبیجار
امام جمعه محترم خشکبیجار با برپائی  کلاس های آموزش قرآنی در رشته های روخوانی،قرائت وحفظ قرآن، در مسجد جامع وحسینیه  خشکبیجار ،به تربیت فراگیران قرآنی مشغول می باشد.

 

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92