- کد خبر: 10577195 تاریخ ایجاد: 01:05
مراسم تقدیر از بسیجیان در نماز جمعه ورنامخواست به مناسب هفته بسیج برگزار گردید.
تقدیر از بسیجیان در نماز جمعه ورنامخواست به مناسب هفته بسیج
تصویر خبر
مراسم تقدیر از بسیجیان پایگاه های بسیج شهر در نماز جمعه ورنامخواست به مناسب هفته بسیج برگزار گردید.

در مراسمی در نماز جمعه شهر ورنامخواست از فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین(ع) شهرستان لنجان و همچنین بسیجیان پایگاه های بسیج شهر ورنامخواست تقدیر بعمل آمد.


Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92