- کد خبر: 17697836 تاریخ ایجاد: 03:13
آموزش پناه گیری و کمک های اولیه توسط مربی هلال احمر به نوآموزان مرکز پیش دبستانی آدینه بجنورد
آموزش پناه گیری و کمک های اولیه توسط مربی هلال احمر به نوآموزان مرکز پیش دبستانی آدینه بجنورد
تصویر خبر
آموزش پناه گیری و کمک های اولیه توسط مربی هلال احمر به نوآموزان مرکز پیش دبستانی آدینه بجنورد
آموزش پناه گیری و کمک های اولیه توسط مربی هلال احمر به نوآموزان مرکز پیش دبستانی آدینه ، زیر نظر ستاد نماز جمعه بجنورد

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92