- کد خبر: 17199423 تاریخ ایجاد: 02:32
جلسه پیگیری مشکلات زعفران کاران
جلسه پیگیری مشکلات زعفران کاران
تصویر خبر
جلسه پیگیری مشکلات زعفران کاران
جلسه پیگیری مشکلات زعفران کاران .در این جلسه که در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد مشکل بوجود آمده بین زعفران کاران واداره اوقاف بدلیل مشکل اجاره بها پیش آمده بود رئیس اوقاف دادستان محترم وزعفران کاران را به دفتر دعوت کردند و مشکلات این عزیران را حل کردند.

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92