- کد خبر: 29053288 تاریخ ایجاد: 11:55
نشست #ائمه_جمعه شهرستان بابل
تصویر خبر
این نشست که با حضور ائمه جمعه شهرهای #بابل، #امیرکلا، #بابلکنار، #بندپی_غربی، #بندپی_شرقی، #لاله_آباد با بررسی موضوعاتی پیرامون مباحث فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و منطقه ای به میزبانی امام جمعه گتاب برگزار شد.

 

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92