- کد خبر: 15891274 تاریخ ایجاد: 11:17
مثل گرگ
تصویر خبر
مثل گرگ
 
مثل گرگ حالا نمی‌شود، یک جوری، یک ذره با آمریکا کنار بیاییم؟ چرا می‌شود. اما عاقبت مصدق در انتظارتان است!

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92