- کد خبر: 10499727 تاریخ ایجاد: 11:37
جلسه بررسی یادواره شهدا
جلسه بررسی یادواره شهدا
تصویر خبر
جلسه بررسی یادواره شهدا

 برگزاری جلسه بررسی ستاد یادواره شهر دیزیچه


 

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92