- کد خبر: 14603176 تاریخ ایجاد: 03:21
سخنران قیل از خطبه روز جهانی قدس جناب آقای حمید رضا حاجی بابازاده نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق آموزش و پرورش
گزارش تصویری روز قدس سال 97
تصویر خبر

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92