- کد خبر: 10364904 تاریخ ایجاد: 04:21
یادواره یازده شهید دانش آموز توکهور-هشتبندی با حضور حجه الاسلام بارانی و جمعی از مسئولان وخیل کثیری از دانش آموزان منطقه برگزار گردید.
یادواره یازده شهید دانش آموز توکهور-هشتبندی با حضور حجه الاسلام بارانی و جمعی از مسئولان وخیل کثیری از دانش آموزان منطقه برگزار گردید.
تصویر خبر
یادواره یازده شهید دانش آموز توکهور-هشتبندی با حضور حجه الاسلام بارانی و جمعی از مسئولان وخیل کثیری از دانش آموزان منطقه برگزار گردید.
یادواره یازده شهید دانش آموز توکهور-هشتبندی با حضور حجه الاسلام بارانی و جمعی از مسئولان وخیل کثیری از دانش آموزان منطقه برگزار گردید.

Sabz Map