- کد خبر: 14909301 تاریخ ایجاد: 12:39
یادواره شهدای طلبه وروحانی شهرستان بروجن
تصویر خبر
یادواره شهدای طلبه وروحانی شهرستان بروجن درفضایی معنوی وباسخنرانی آیت الله سیداحمدخاتمی برگزارشد.امام جمعه موقت تهران باابرازمسرت وخوشحالی ازحضوردرجمع مردم شهرستان بروجن نظام مقدس انقلاب اسلامی راحاصل خون شهدادانست وگفت:مابه دنبال سلاح هسته ای وکشتارجمعی نیستیم اماازانقلاب ونظام خوددفاع می کنیم وی بااشاره به فرمایش رهبرمعظم انقلاب درباره مدافعین حرم گفت: به فرموده رهبرانقلاب اگرمادرسوریه بادشمن نمی جنگیدیم ممکن بوددرخیابانهای بعضی شهرهای بزرگ بادشمن نبردمی کردیم
امام جمعه موقت تهران پدیدآمدن حزب الله لبنان ومقابله جبهه مقاومت بااسرائیل رانتیجه و حاصل صدورانقلاب دانست وبابیان دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت:وقتی اسرائیل ماراتهدیدمی کندحزب الله می گویداگردست ازپاخطاکنیدتل آویوراباخاک یکسان می کنیم این یعنی صدورانقلاب اسلامی
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باهشداربه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: دولت آمریکا امروزازبراندازی وسقوط جمهوری اسلامی ایران سخن به میان می آوردولی کورخوانده اند چون این نظام بیمه خون شهداست

 

Sabz Map