- کد خبر: 9238810 تاریخ ایجاد: 12:58
گروه تواشیح ستاد نمازجمعه هشتگرد در حال تمرین تواشیح زیر نظر استادمورخ 96.6.22 (روابط عمومی ستاد نمازجمعه)
تصویر خبر

Sabz Map