- کد خبر: 23669954 تاریخ ایجاد: 08:38
گرامیداشت 9 دیماه
تصویر خبر
به مناسبت گرامیداشت 9 دیماه جلسه ی بصیرتی با حضور جناب سرهنگ برات زاده معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار گردید
به مناسبت گرامیداشت 9 دیماه جلسه ی بصیرتی با حضور جناب سرهنگ برات زاده معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار گردید

Sabz Map