- کد خبر: 9225813 تاریخ ایجاد: 03:15
کلنگ زنی دو مسجد بمناسبت دهه امامت و ولایت
کلنگ زنی دو مسجد بمناسبت دهه امامت و ولایت
تصویر خبر
کلنگ زنی دو مسجد بمناسبت دهه امامت و ولایت

Sabz Map