- کد خبر: 18108709 تاریخ ایجاد: 10:24
کسب عنوان برتر ستاد اقامه نماز در استان و تقدیر از فرماندار شهرستان بمنایندگی شهرستان
کسب عنوان برتر ستاد اقامه نماز در استان و تقدیر از فرماندار شهرستان بمنایندگی شهرستان
تصویر خبر
کسب عنوان برتر ستاد اقامه نماز در استان و تقدیر از فرماندار شهرستان بمنایندگی شهرستان

Sabz Map