- کد خبر: 14914053 تاریخ ایجاد: 04:10
کرسی تلاوت سه شنبه شب با سخنرانی و تفسیر آیت الله میرعماد امام جمعه محترم خرم اباد
کرسی تلاوت سه شنبه شب با سخنرانی و تفسیر آیت الله میرعماد امام جمعه محترم خرم اباد
تصویر خبر
کرسی تلاوت سه شنبه شب با سخنرانی و تفسیر آیت الله میرعماد امام جمعه محترم خرم اباد
کرسی تلاوت سه شنبه شب مورخ 19 تیر 1397،  با سخنرانی و تفسیر آیت الله میرعماد امام جمعه محترم خرم اباد
 
 

 

Sabz Map