- کد خبر: 14754410 تاریخ ایجاد: 09:40
پیگیری مشکلات روستای اسد آباد در ادارات کل استان
تصویر خبر
یک روز بعد از دیدار عمومی با مردم روستای اسد آباد از توابع بخش لاران شخص امام جمعه سورشجان با حضور در اداره آموزش و پرورش استان و دیدار با مدیر کل و حضور در پست بانک مرکزی در شهرکرد و با حضور در اداره تبلیغات اسلامی برای رفع مشکلات روستا به رایزنی پرداخت

Sabz Map