- کد خبر: 14343903 تاریخ ایجاد: 10:05
پنجمین جلسه (شبی با قرآن در محله) در خیابان شهید استکی با حضور قاری رضا فتاحی برگزار شد
تصویر خبر

Sabz Map