- کد خبر: 23668815 تاریخ ایجاد: 06:28
پزشک آدینه این هفته در مصلی نماز جمعه شهر سرخنکلاته بخش بهاران برگزار شد در مورخ 98/10/27
پزشک آدینه این هفته در مصلی نماز جمعه شهر سرخنکلاته بخش بهاران برگزار شد در مورخ 98/10/27
تصویر خبر
پزشک آدینه این هفته در مصلی نماز جمعه شهر سرخنکلاته بخش بهاران برگزار شد در مورخ 98/10/27
پزشک آدینه این هفته در مصلی نماز جمعه شهر سرخنکلاته بخش بهاران برگزار شد در مورخ 98/10/27

 

Sabz Map