- کد خبر: 13843289 تاریخ ایجاد: 01:39
پرداخت زکات ، مایهء پاکی و طهارت اموال می گردد.
پرداخت زکات ، مایهء پاکی و طهارت اموال می گردد.
تصویر خبر
جلسهء شورای زکات شهرستان آق قلا ، با حضور امام جمعهء محترم بخش وشمگیر برگزار گردید و تصمیماتی در خصوص نحوهء جمع آوری زکات اتخاذ گردید.

Sabz Map