- کد خبر: 12730651 تاریخ ایجاد: 12:27
سه شنبه 22 اسفند ماه 96
هم اکنون جلسه ستاد مراسم معنوی اعتکاف با حضورامام جمعه.اعضای ستادمعنوی اعتکاف در دفتر امام جمعه در حال برگزاری می باشد
تصویر خبر
هم اکنون جلسه ستاد مراسم معنوی اعتکاف با حضورامام جمعه.اعضای ستاد معنوی اعتکاف در دفتر امام جمعه در حال برگزاری می باشد.

 


 

Sabz Map