- کد خبر: 9242215 تاریخ ایجاد: 03:42
حضور نیرو انتظامی
همکاری نیروی انتطامی در باز سازی واقعه غدیر
تصویر خبر
حضور نیرو انتظامی دربرپایی باز سازی واقعه غدیر
با سلام به استحضار می رساند که در مراسم باز سازی واقعه غدیر نیروی انتظامی حضور فعال داشتند

Sabz Map