- کد خبر: 12203433 تاریخ ایجاد: 02:46
همزمان با سراسر کشور در شب پیروزی انقلاب اسلامی آسمان نصیرشهر غرق در نور و شادی شد و مردم خداجو و شهید پرور نصیرشهر ندای الله اکبر سر دادند
تصویر خبر
همزمان با سراسر کشور در شب پیروزی انقلاب اسلامی آسمان نصیرشهر غرق در نور و شادی شد و مردم خداجو و شهید پرور نصیرشهر ندای الله اکبر سر دادند

همزمان با سراسر کشور در شب پیروزی انقلاب اسلامی آسمان نصیرشهر غرق در نور و شادی شد و مردم خداجو و شهید پرور نصیرشهر ندای الله اکبر سر دادند


 

Sabz Map