- کد خبر: 14344213 تاریخ ایجاد: 10:08
هفتمین جلسه (شبی با قرآن در محله ) با حضور قاری محمد حسن صالحی در خیابان شهداء برگزار شد
تصویر خبر

Sabz Map