- کد خبر: 13844168 تاریخ ایجاد: 02:16
هرکجا دفاع از فلسطین باشد، ما در آنجا حضور داریم
تصویر خبر
هرکجا دفاع از فلسطین باشد، ما در آنجا حضور داریم
امام سید علی خامنه ای: «هرکجا دفاع از فلسطین باشد، ما در آنجا حضور داریم.»

 

Sabz Map