تاریخ ایجاد: 04:46
نشریه داخلی شماره دوم
نشریه قلب فرهنگی پاریز شماره دوم
تصویر اصلی دریافت فایل
شماره دوم نشریه ستاد نماز جمعه پاریز با عنوان " قلب فرهنگی پاریز" در فروردین 1398 به چاپ رسید. در این شماره شناخت امام زمان(عج) مطرح می شود. مصاحبه ای با مدیریت محترم باشگاه فرهنگی ورزشی مس سرچشمه انجام شده است. تصاویری از شهر پاریز و عملکردهای ستاد نماز جمعه پاریز در شماره دوم به چشم می خورد.

نشریه داخلی ستاد نماز جمعه پاریز/ با عنوان قلب فرهنگی پاریز

شماره دوم

سال اول

فروردین 1398


 

Sabz Map