تاریخ ایجاد: 04:38
همزمان با فرا رسیدن میلاد امام رضا (علیه السلام) جشن متمرکز زیر سایه خورشید در شهرستان آق قلا و با مرکزیت شهر انبارالوم برگزار شد.
ندای جمعه - گزارش عملکرد نهادمامت جمعه بخش وشمگیر در دههء کرامت
تصویر اصلی دریافت فایل
ارائهء گزارش متنی و تصویری از عملکرد نهاد امامت جمعهء بخش وشمگیر و شهر انبارالوم و گرازش جشنهای دههء کرامت در طسح شهرستان آق قلا

در این گرازش تصریح شده است که همزمان با فرا رسیدن میلاد امام رضا (علیه السلام) جشن متمرکز زیر سایه خورشید در شهرستان آق قلا و با مرکزیت شهر انبارالوم برگزار شد.

در این جشن ، توزیع بسته‌های متبرک حرم رضوی بین مردم ، بصورت برنامه‌ریزی شده انجام شد. همچنین حضور کاروان زیر سایه خورشید بر مزار شهدای گمنام ، ارتباط نزدیک خادمان رضوی با خانواده های شهدای شهرستان آق قلا ، حضور در منازل شهروندان شیعه و سنّی شهرستان آق قلا ، حضور خادمان رضوی در منال علمای شیعه و سنّی شهرستان آق قلا ؛ برگزاری جشن ازدواج رضوی در سایهء پرچم حرم امام رضا (علیه السلام) ، برپائی ایستگاه های صلواتی ، ارائه خدمات رایگان پزشکی ، مشاوره ، برپایی غرفه کودک و بخش‌های متنوع دیگر در قالب رواق رضوی از جمله برنامه‌های این جشن در شهر انبارالوم بود.همزمان با فرا رسیدن میلاد امام رضا (علیه السلام) جشن متمرکز زیر سایه خورشید در شهرستان آق قلا و با مرکزیت شهر انبارالوم برگزار شد.

در این جشن ، توزیع بسته‌های متبرک حرم رضوی بین مردم ، بصورت برنامه‌ریزی شده انجام شد. همچنین حضور کاروان زیر سایه خورشید بر مزار شهدای گمنام ، ارتباط نزدیک خادمان رضوی با خانواده های شهدای شهرستان آق قلا ، حضور در منازل شهروندان شیعه و سنّی شهرستان آق قلا ، حضور خادمان رضوی در منال علمای شیعه و سنّی شهرستان آق قلا ؛ برگزاری جشن ازدواج رضوی در سایهء پرچم حرم امام رضا (علیه السلام) ، برپائی ایستگاه های صلواتی ، ارائه خدمات رایگان پزشکی ، مشاوره ، برپایی غرفه کودک و بخش‌های متنوع دیگر در قالب رواق رضوی از جمله برنامه‌های این جشن در شهر انبارالوم بود.


 

Sabz Map