تاریخ ایجاد: 12:54
ماه رمضان ، ماه بهار قرآن است.
ندای جمعه - ویژه ماه مبارک رمضان سال 1440 ه.ق
تصویر اصلی دریافت فایل
گرازش روائی و تصویری از عملکرد نهاد امامت جمعهء بخش وشمگیر و شهر انبارزالوم در ماه مبارک رمضان سال 1440 ه.ق
اینسخه از نشریه شامل بیان برنامه های اجراء شده توسط نهاد امامت جمعه بخش وشمگیر ؛ متشکل از خود امام جمعهء محترم ، دفتر امام جمعه و ستاد برگزاری نماز جمعهء بخش وشمگیر می باشد.

Sabz Map