- کد خبر: 28398878 تاریخ ایجاد: 11:18
گزارش تصویری
میز خدمت در حاشیه برگزاری نماز جمعه با حضور کارکنان شهرداری زرند
تصویر خبر
میزخدمت در حاشیه برگزاری نماز جمعه شهرستان با حضور شهردار وکارکنان شهرداری زرند به مناسبت هفته گرامیداشت دهیاریها وشهرداریها و پاسخگویی به سوالات ودرخواستهای نمازگزاران ...
میزخدمت در حاشیه برگزاری نماز جمعه شهرستان با حضور شهردار وکارکنان شهرداری زرند به مناسبت هفته گرامیداشت دهیاریها وشهرداریها و پاسخگویی به سوالات ودرخواستهای نمازگزاران مورخه14000/4/11

http://yascms.ir/emam/gozaresh/12tir17.jpg

http://yascms.ir/emam/gozaresh/12tir18.jpg

Sabz Map