- کد خبر: 27912114 تاریخ ایجاد: 11:24
گزارش تصویری
میز خدمت در حاشیه برگزاری نماز جمعه با حضور کارکنان سپاه ناحیه زرند
تصویر خبر
میز خدمت با حضور کارکنان سپاه ناحیه زرند در حاشیه برگزاری نماز جمعه ...
میز خدمت با حضور کارکنان سپاه ناحیه زرند در حاشیه برگزاری نماز جمعه مورخه99/12/29

http://yascms.ir/emam/gozaresh/99a1377.jpg

http://yascms.ir/emam/gozaresh/99a1378.jpg

Sabz Map