تاریخ ایجاد: 02:30
معرفی ستاد
تصویر معرفی ستاد
ستاد نماز جمعه بروجن از سال 1360 همزمان با امامت جمعه حضرت حجت الاسلام رضوی شروع به فعالیت نمودوهر هفته روزهای یکشنبه جلسه اعضای محترم ستاد میباشد

 

Sabz Map