- کد خبر: 12185032 تاریخ ایجاد: 03:30
مراسم معارفه مسئول جهاد کشاورزی هنزا
تصویر خبر
مراسم معارفه مسئول جهاد کشاورزی هنزا جناب آقای مهندس تاج الدینی با حضور امام جمعه معزز،جمعی از مسئولین و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان
مراسم معارفه مسئول جهاد کشاورزی هنزا جناب آقای  مهندس تاج الدینی  با حضور امام جمعه معزز،جمعی از مسئولین و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان

Sabz Map